Stichting Planet Green

At this moment the background information about Stichting Planet Green is only available in Dutch.

Naam van de instelling: Stichting Planet Green

RSIN/fiscaal nummer: 854330495 (fiscaal nummer)
Contactgegevens: greenpedalsforschools@gmail.com, Crispijnstraat 35, 2513 SG Den Haag
Bestuurssamenstelling
De stichting is met 1 bestuurslid begonnen, in samenwerking met experts. Nu zijn wij met 3 bestuurders.
Namen van de bestuurders
Mansi Jasuja (voorzitter), Casper Witteman (penningmeester), Marjan de Visser (secretaris)
Beloningsbeleid
Alle medewerkers zijn vrijwilligers, beloningen worden niet uitgekeerd, alle inkomsten gaan naar de projecten
Financiële verantwoording
Het eerste jaarverslag wordt verwacht in voorjaar 2016.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:- Ondersteuning, onderzoek, uitvoering en organisatie van alle soorten activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin des woords;
– Ondersteuning, onderzoek, uitvoering en organisatie van duurzame educatie en bewustwording, sport, water, transport en energie, voedselvoorziening en adaptatie aan klimaatverandering.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het eerste project van Stichting Planet Green is Green Pedals – Cycling for Sustainable Schools.
De kerntaak van Green Pedals is kinderen op jonge leeftijd bewust te laten worden van hun eigen invloed op het milieu. In sessies en themadagen kunnen ouders workshops geven over duurzaamheid. Het belang van energieverbruik en opvang van regenwater speelt een rol maar ook laat het kinderen meedenken over hun eigen afval en op welke manier ze kunnen bijdragen dit te verminderen. Kinderen krijgen bewust een actieve rol en worden uitgedaagd om met ideeën te komen en deze samen tot uitvoer te brengen.

Green Pedals ligt in eerste instantie op kinderen van de deelnemende scholen en hun omgeving: ouders, onderwijzers en andere kinderen. De kinderen worden uitgedaagd mee te denken aan duurzame oplossingen in hun directe omgeving; de school, thuis, de sportclub etc. Eén van de activiteiten op de Willemsparkschool was het bedenken van het logo van Green Pedals. Het winnende logo wordt nu gebruikt in verschillende uitingen en draagt op deze manier bij aan de betrokkenheid van de kinderen. Ouders geven gastlessen zodra het past in de lesschema, bijvoorbeeld over duurzaam watergebruik.

Het beleidsplan

We bereiken nu direct: de kinderen, ouders en onderwijzers van de Willemsparkschool Den Haag. De bedoeling is om dit de komende twee jaar uit te breiden met meer scholen in Den Haag maar bijvoorbeeld ook in Kroatië en andere landen op de route van Matthew. Die contacten worden inmiddels gelegd via ouders van de Willemsparkschool die in die landen hebben gewoond of daar anderszins bijvoorbeeld zakelijk of via familie, contacten hebben.
Ons project heeft in een voorbeeldfunctie: anderen hebben al gevraagd een gelijksoortig project op te zetten voor hun eigen school. En ook worden al gelieerde projecten bedacht, bijvoorbeeld een fietstocht langs duurzame initiatieven in Den Haag. Omdat de grootste investering het enthousiasme van de deelnemers is, is het project makkelijk overdraagbaar. We willen het ook uitbouwen zodat er samenwerking ontstaat tussen scholen van bijvoorbeeld een wijk of een stad.We zijn daarom bezig een zogenaamde ‘toolkit’, een soort startpakket, te maken zodat dit project eenvoudig en laagdrempelig overgenomen kan worden door andere scholen, aangepast naar hun eigen ideeën.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Status

Stichting Planet Green heeft een ANBI status sinds december 2014. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

CBF keurmerk

Aanvraag kost minstens €520, wat op dit moment een onwenselijke kostenpost is. We zullen een aanvraag indienen als de tijd daarvoor rijp is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s